คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SYNTEC

บริษัท บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2381-6333
โทรสาร 0-2711-5183
เว๊บไซต์ www.synteccon.com
ราคาหุ้น 1.87
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,599,764,214
No. ShareHolder (SYNTEC) วันที่ 31/03/21 วันที่ 01/09/20 วันที่ 12/05/20 วันที่ 25/03/20 วันที่ 26/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จิรโมท พหูสูตร206,529,56012.91% (+0.55)197,745,06012.36% (+0.01)197,626,16012.35% 197,626,16012.35% (+0.12)195,721,86012.23% (+0.37)189,682,56011.86% (+0.05)188,982,56011.81%
2น.ส. ณิชยา พหูสูตร176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00%
3นาย สุขุม พหูสูตร109,061,9006.82% (+0.08)107,766,6006.74% 107,766,6006.74% 107,766,6006.74% 107,766,6006.74% 107,766,6006.74% (+0.23)104,163,6006.51%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED79,731,2394.98% 79,757,6334.98% 79,757,6334.98% 79,757,6334.98% (-0.01)79,759,9974.99% 79,759,9974.99% 79,759,9974.99%
5นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ63,500,0003.97% (-0.36)69,253,2004.33% (-0.05)70,000,0004.38% (-0.21)73,411,0004.59% (-0.08)74,762,0004.67% (+0.71)63,300,0003.96% (-0.57)72,537,7004.53%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด48,562,3213.04% (+0.99)32,768,7002.05% (-0.08)34,041,7512.13% (-0.39)40,249,5512.52% (-0.14)42,570,7102.66% (-0.11)44,324,9272.77% (-2.78)88,768,6895.55%
7นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์45,935,5002.87% (+0.34)40,530,0002.53% (+0.02)40,230,0002.51% (+0.01)40,000,0002.50% (-0.07)41,145,0002.57% (-0.09)42,615,6002.66% (-0.44)49,632,6003.10%
8LGT BANK (SINGAPORE) LTD43,501,3002.72% 43,501,3002.72% 43,501,3002.72% 43,501,3002.72% 43,501,3002.72% (+0.02)43,201,3002.70% (+0.03)42,701,3002.67%
9น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต29,913,2881.87% 29,913,2881.87% (+0.20)26,783,2881.67% (+0.01)26,483,2881.66% (+0.37)20,700,3881.29% (+0.01)20,409,7881.28% (+0.42)13,745,4880.86%
10บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% (+0.71)16,300,0001.02%
11นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ0 (-1.63)26,139,5001.63% (+0.37)20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26%
12MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 (-1.19)19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19%
13นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด0 (-1.15)18,386,4001.15% (+1.15)0 0 0 0 0
14นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด0 (-1.08)17,279,8001.08% (+1.08)0 0 0 0 0
15นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์0 (-1.07)17,160,0001.07% (+1.07)0 0 0 0 0
16นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล0 (-1.01)16,200,0001.01% (+0.13)14,000,0000.88% (+0.01)13,950,0000.87% (+0.03)13,450,0000.84% (+0.06)12,400,0000.78% (+0.11)10,750,0000.67%
17น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ0 (-0.93)14,870,0000.93% (-0.31)19,767,2001.24% (-0.01)19,921,3001.25% 20,055,3001.25% (-0.02)20,385,3001.27% 20,381,3001.27%
18นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ0 (-0.86)13,770,0000.86% 13,770,0000.86% 13,770,0000.86% (+0.05)12,911,0000.81% (+0.01)12,765,0000.80% (+0.25)8,740,0000.55%
19นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์0 (-0.80)12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80%
20นาย สรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ0 (-0.62)9,890,0000.62% 9,890,0000.62% 9,890,0000.62% (+0.04)9,260,0000.58% (+0.01)9,160,0000.57% (+0.57)0
21NOMURA PB NOMINEES LTD.0 (-0.62)9,850,3000.62% (-0.06)10,850,3000.68% 10,850,3000.68% (+0.17)8,150,3000.51% 8,150,3000.51% (+0.51)0
22นาย เกรียงทรัพย์ เผ่าวนิช0 (-0.59)9,400,0000.59% 9,400,0000.59% 9,400,0000.59% (+0.01)9,300,0000.58% 9,200,0000.58% (+0.03)8,800,0000.55%
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.58)9,249,0000.58% 9,249,0000.58% (-0.09)10,648,0000.67% (+0.02)10,356,6000.65% (+0.04)9,735,4000.61% (-0.03)10,267,8000.64%
24นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา0 (-0.57)9,050,0000.57% 9,050,0000.57% 9,050,0000.57% (+0.03)8,650,0000.54% (+0.54)0 0
25บริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)0 (-0.57)9,042,7000.57% 9,042,7000.57% 9,042,7000.57% 9,042,7000.57% (+0.57)0 0
26น.ส. กาญจนา กาญจนากร0 (-0.56)8,999,3000.56% 8,999,3000.56% 8,999,3000.56% (+0.56)0 0 0
27นาย บดินทร์ เจนใจ0 (-0.54)8,600,0000.54% (+0.54)0 0 0 0 0
28บริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด0 (-0.50)8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50%
29นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์0 0 (-1.39)22,190,0001.39% (-0.03)22,720,0001.42% 22,720,0001.42% 22,720,0001.42% 22,720,0001.42%
30นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์0 0 (-1.22)19,543,3001.22% (-0.06)20,497,3001.28% (-0.14)22,704,0001.42% 22,704,0001.42% 22,704,0001.42%
31นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ0 0 (-0.84)13,469,7000.84% 13,469,7000.84% (-0.04)14,129,9000.88% (-0.03)14,588,9000.91% (+0.18)11,676,2000.73%
32นาย ประทีป ตั้งมติธรรม0 0 (-0.83)13,218,5000.83% (+0.83)0 0 0 0
33นาย ลือชา โพธิ์อบ0 0 0 (-0.59)9,493,2000.59% (-0.38)15,550,0000.97% (+0.97)0 0
34นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์0 0 0 (-0.55)8,814,8000.55% (-1.57)33,900,0002.12% (-0.38)40,000,0002.50% (-1.49)63,900,0003.99%
35นาย วิรัตน์ ทวีกิติกุล0 0 0 0 0 0 (-0.93)14,810,0000.93%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง