คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STPI

บริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260 -1181
โทรสาร 0-2260 -1182
เว๊บไซต์ www.stpi.co.th
ราคาหุ้น 4.38
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,624,780,701
No. ShareHolder (STPI) ข้อมูลประจำวันที่ 21/03/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย อนุทิน ชาญวีรกูล164,590,28510.13%720,905,448-
2นาย ประทีป ตั้งมติธรรม82,923,1005.10%363,203,178-
3บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79%341,114,400-
4นาย ยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15%295,591,851-
5นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99%284,261,978-
6นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์60,528,7113.72%265,115,754-
7นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล54,816,7653.37%240,097,431-
8น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ49,246,2453.03%215,698,553-
9นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง48,523,5542.99%212,533,167-
10นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์36,262,0002.23%158,827,560-
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด35,492,8252.18%155,458,574-
12CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG28,945,7121.78%126,782,219-
13UBS AG SINGAPORE BRANCH27,025,5831.66%118,372,054-
14นาย สมชาย ประภากมล24,216,6811.49%106,069,063-
15นาง ละออง ทองสุข18,592,4331.14%81,434,857-
16ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี16,224,9951.00%71,065,478-
17THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,573,7000.90%63,832,806-
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14,175,4000.87%62,088,252-
19นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์13,368,8210.82%58,555,436-
20STATE STREET EUROPE LIMITED12,507,7810.77%54,784,081-
21นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล10,000,0000.62%43,800,000-
22นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ10,000,0000.62%43,800,000-
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT8,157,7330.50%35,730,871-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง