คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STPI

บริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260 -1181
โทรสาร 0-2260 -1182
เว๊บไซต์ www.stpi.co.th
ราคาหุ้น 4.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,624,780,701
No. ShareHolder (STPI) ข้อมูลประจำวันที่ 21/03/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย อนุทิน ชาญวีรกูล164,590,28510.13%707,738,226-6,583,611
2นาย ประทีป ตั้งมติธรรม82,923,1005.10%356,569,330-3,316,924
3บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79%334,884,000-3,115,200
4นาย ยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15%290,192,913-2,699,469
5นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99%279,069,979-2,596,000
6นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์60,528,7113.72%260,273,457-2,421,148
7นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล54,816,7653.37%235,712,090-2,192,671
8น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ49,246,2453.03%211,758,854-1,969,850
9นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง48,523,5542.99%208,651,282-1,940,942
10นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์36,262,0002.23%155,926,600-1,450,480
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด35,492,8252.18%152,619,148-1,419,713
12CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG28,945,7121.78%124,466,562-1,157,828
13UBS AG SINGAPORE BRANCH27,025,5831.66%116,210,007-1,081,023
14นาย สมชาย ประภากมล24,216,6811.49%104,131,728-968,667
15นาง ละออง ทองสุข18,592,4331.14%79,947,462-743,697
16ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี16,224,9951.00%69,767,479-649,000
17THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,573,7000.90%62,666,910-582,948
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14,175,4000.87%60,954,220-567,016
19นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์13,368,8210.82%57,485,930-534,753
20STATE STREET EUROPE LIMITED12,507,7810.77%53,783,458-500,311
21นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล10,000,0000.62%43,000,000-400,000
22นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ10,000,0000.62%43,000,000-400,000
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT8,157,7330.50%35,078,252-326,309
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง