คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STPI

บริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260 -1181
โทรสาร 0-2260 -1182
เว๊บไซต์ www.stpi.co.th
ราคาหุ้น 6.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,624,780,701
No. ShareHolder (STPI) ข้อมูลประจำวันที่ 21/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย อนุทิน ชาญวีรกูล164,590,28510.13%1,053,377,824+16,459,029
2นาย ประทีป ตั้งมติธรรม117,343,3007.22%750,997,120+11,734,330
3บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79%498,432,000+7,788,000
4นาย ยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15%431,915,034+6,748,672
5นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์66,078,7114.07%422,903,750+6,607,871
6นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99%415,359,968+6,490,000
7นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล56,906,7653.50%364,203,296+5,690,677
8น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ49,246,2453.03%315,175,968+4,924,625
9นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง39,893,2312.45%255,316,678+3,989,323
10นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์36,250,0002.23%232,000,000+3,625,000
11CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG28,945,7121.78%185,252,557+2,894,571
12UBS AG SINGAPORE BRANCH27,025,5831.66%172,963,731+2,702,558
13นาย สมชาย ประภากมล26,934,9811.66%172,383,878+2,693,498
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,927,2701.66%172,334,528+2,692,727
15นาง ละออง ทองสุข18,592,4331.14%118,991,571+1,859,243
16ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี16,224,9951.00%103,839,968+1,622,500
17นาย วัชระ แก้วสว่าง14,000,0000.86%89,600,000+1,400,000
18นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์13,588,8210.84%86,968,454+1,358,882
19นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ10,000,0000.62%64,000,000+1,000,000
20นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล9,000,0000.55%57,600,000+900,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง