ข้อมูลหุ้น SQ

บริษัท บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2941-0888
โทรสาร 0-2941-0881
เว๊บไซต์ www.sahakol.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน