ข้อมูลหุ้น PYLON

บริษัท บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2615-1259
โทรสาร 0-2615-1258
เว๊บไซต์ www.pylon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน