คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CNT

บริษัท บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2338-8000
โทรสาร 0-2338-8090
เว๊บไซต์ http://www.cn-thai.co.th
ราคาหุ้น 1.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,027,814,390
No. ShareHolder (CNT) วันที่ 29/05/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 18/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด581,126,25656.54% 581,126,25656.54% 581,126,25656.54% 581,126,25656.54%
2VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.94,372,2809.18% 94,372,2809.18% 94,372,2809.18% 94,372,2809.18%
3นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค66,275,4106.45% 66,275,4106.45% (+0.01)66,157,6106.44% (-0.01)66,267,8106.45%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด34,897,4993.40% 34,925,7993.40% (+0.07)34,262,4993.33% (+0.12)32,959,9663.21%
5UBS AG SINGAPORE BRANCH34,794,6063.39% 34,794,6063.39% (+0.01)34,784,6063.38% 34,784,6063.38%
6Novotel Investments Limited25,000,0002.43% 25,000,0002.43% 25,000,0002.43% 25,000,0002.43%
7นาย สันต์ปาล ศิลป์เชาวลา8,250,0000.80% 8,250,0000.80% (+0.02)8,000,0000.78% 8,061,0000.78%
8นาย พันศักดิ์ เลิศวิเศษ0 0 0 (-0.55)5,677,2000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง