ข้อมูลหุ้น CNT

บริษัท บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2338-8000
โทรสาร 0-2338-8090
เว๊บไซต์ http://www.cn-thai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน