ข้อมูลหุ้น RT

บริษัท บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2313-4848
โทรสาร 0-2313-4849, 4787
เว๊บไซต์ https://www.rtco.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน