คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKD

บริษัท บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2925-5777
โทรสาร 0-2925-5778
เว๊บไซต์ www.bangkokdeccon.com
ราคาหุ้น 2.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,076,322,583
No. ShareHolder (BKD) วันที่ 13/04/20 วันที่ 19/04/19 วันที่ 02/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล261,654,02024.31% (+0.47)256,523,32023.84% (+1.53)240,155,72022.31%
2นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ239,660,36022.27% 239,660,36022.27% (-1.30)253,660,36023.57%
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)99,498,2009.25% (+0.08)98,692,6009.17% (+0.79)90,203,8008.38%
4น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ79,228,8007.36% (+3.97)36,500,0003.39% 36,500,0003.39%
5นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ48,328,2004.49% 48,328,2004.49% 48,328,2004.49%
6นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด30,113,2002.80% (-0.01)30,278,3002.81% (+0.03)29,970,0002.78%
7นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์20,301,8601.89% 20,301,8601.89% 20,296,8601.89%
8นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ17,005,1101.58% (-0.93)27,005,1102.51% 27,005,1102.51%
9น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล16,160,4171.50% (+0.03)15,843,5171.47% 15,843,5171.47%
10นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด14,726,0001.37% 14,726,0001.37% 14,726,0001.37%
11นาง ธนนันท์ ซาโต13,127,9981.22% (+0.41)8,698,8800.81% 8,698,8800.81%
12นาง ภัคจิรา วิทยา12,491,1201.16% (+0.01)12,426,1201.15% (+0.01)12,318,3201.14%
13นาย ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติ10,000,0000.93% (+0.93)0 0
14นาย กิจปภาณ เอื้อสุดกิจ9,000,0000.84% (+0.01)8,915,0000.83% (+0.83)0
15นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์7,311,0130.68% (+0.01)7,190,7130.67% (+0.02)6,950,7130.65%
16น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์7,200,0000.67% (-3.97)49,928,8004.64% 49,929,0004.64%
17น.ส. นิสิตา สิงห์สา6,849,5500.64% (+0.01)6,812,8500.63% 6,760,9500.63%
18นาง วัชราวัลย์ กาญจน์สิริ6,358,6190.59% 6,358,6190.59% (+0.02)6,164,6190.57%
19นาย วาที รัตนวิสาลนนท์6,280,6000.58% 6,280,6000.58% 6,280,6000.58%
20นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจ6,255,0100.58% 6,255,0100.58% 6,255,0100.58%
21นาย วรพล อึ่งตระกูล5,881,5300.55% 5,881,5300.55% (+0.01)5,841,3300.54%
22นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจ5,750,0000.53% 5,750,0000.53% (+0.53)0
23นาย บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ0 0 (-0.88)9,521,7200.88%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง