ข้อมูลหุ้น BKD

บริษัท บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2925-5777
โทรสาร 0-2925-5778
เว๊บไซต์ www.bangkokdeccon.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน