ข้อมูลหุ้น TEAMG

บริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9000
โทรสาร 0-2509-9090
เว๊บไซต์ www.teamgroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน