คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SEAFCO

บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2919-3354-6, 0-2919-0090-7
โทรสาร 0-2919-0098, 0-2518-3088
เว๊บไซต์ http://seafco.co.th
ราคาหุ้น 5.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 739,402,542
No. ShareHolder (SEAFCO) วันที่ 01/06/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 28/11/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 27/08/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์57,007,9367.71% (+0.02)56,857,9367.69% 51,689,0337.69% 56,857,9367.69% 56,857,9367.69% (+0.02)51,589,0337.67% 51,589,0337.67%
2นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ54,461,8247.36% (+0.02)54,302,3247.34% (+0.21)47,978,1957.13% (-0.13)53,672,8247.26% (+0.10)52,996,0147.16% (+0.02)47,984,7957.14% (+0.05)47,697,1957.09%
3นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 21,688,3303.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 21,688,3303.23% 21,688,3303.23%
4นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 21,271,2473.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 21,271,2473.16% 21,271,2473.16%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,789,2692.54% (+0.86)12,449,9081.68% (-3.60)35,502,3885.28% (+3.26)14,975,9522.02% (-2.08)30,316,4394.10% (+2.75)9,090,9851.35% (-4.63)40,201,3635.98%
6นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 15,620,8152.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 15,620,8152.32% 15,620,8152.32%
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,726,8152.26% (+0.05)16,326,8152.21% (+0.04)14,615,6502.17% (-0.07)16,557,3152.24% (+0.06)16,136,0152.18% (+0.56)10,885,1501.62% (-0.18)12,107,6501.80%
8นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์11,320,0001.53% 11,302,7001.53% (-0.95)16,650,0002.48% (+0.48)14,805,6002.00% (-0.25)16,640,7002.25% (-0.66)19,538,1002.91% (+0.41)16,792,3002.50%
9น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์8,970,6771.21% (+0.02)8,790,6771.19% (+0.29)6,018,7980.90% (-0.16)7,860,6771.06% (+0.15)6,720,6770.91% (+0.03)5,940,7980.88% 5,940,7980.88%
10น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์7,845,5381.06% 7,845,5381.06% 7,141,3991.06% 7,845,5381.06% 7,845,5381.06% (-0.01)7,191,3991.07% (+0.01)7,101,3991.06%
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,566,6001.02% 7,566,6001.02% (+1.02)0 0 0 0 0
12นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 6,838,1051.02% 7,521,9151.02% 7,521,9151.02% (-0.03)7,088,1051.05% (+0.03)6,838,1051.02%
13นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม7,206,1000.97% 7,206,1000.97% (+0.42)3,690,0000.55% (-0.42)7,206,1000.97% (+0.06)6,706,1000.91% (+0.91)0 0
14นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 5,943,4650.88% 6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 5,943,4650.88% 5,943,4650.88%
15กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ6,238,2060.84% (+0.20)4,726,1060.64% 4,296,4600.64% 4,726,1060.64% 4,726,1060.64% (+0.08)3,765,9600.56% (-0.17)4,882,2600.73%
16บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,817,4000.79% (-0.27)7,826,7001.06% (-0.39)9,747,0001.45% (+0.23)9,021,0001.22% (+0.16)7,861,8001.06% (-0.20)8,500,0001.26% 8,500,0001.26%
17นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์5,580,0000.75% (+0.01)5,480,0000.74% (+0.03)4,800,0000.71% (-0.03)5,480,0000.74% 5,480,0000.74% (+0.05)4,666,0000.69% 4,666,0000.69%
18นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,033,8720.75% 5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,033,8720.75% 5,033,8720.75%
19กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/305,418,5590.73% (+0.05)5,006,2590.68% (-0.02)4,698,6900.70% (+0.20)3,711,5590.50% (-0.24)5,470,0590.74% (-0.15)5,993,5900.89% 5,993,5900.89%
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,401,3840.73% 5,401,3840.73% (+0.17)3,740,4400.56% (-0.17)5,401,3840.73% (+0.02)5,273,0840.71% (+0.71)0 0
21นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์5,190,0000.70% 5,190,0000.70% (+0.01)4,630,0000.69% (+0.05)4,750,0000.64% (+0.02)4,600,0000.62% (-0.07)4,613,0000.69% (+0.07)4,150,0000.62%
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารแห่งทุน4,760,9000.64% 4,760,9000.64% (+0.64)0 (-0.57)4,225,2000.57% (+0.57)0 0 0
23UOB LONG TERM EQUITY FUND4,559,1530.62% 4,559,1530.62% (+0.62)0 (-0.69)5,075,4530.69% (+0.06)4,676,5530.63% (-0.51)7,633,2301.14% (+0.16)6,591,9300.98%
24กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว4,398,3310.59% (+0.01)4,275,5310.58% (-0.28)5,787,2100.86% (+0.34)3,846,4310.52% (-0.34)6,346,9310.86% (-0.23)7,311,4101.09% 7,311,4101.09%
25นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 3,753,7500.56% 4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 3,753,7500.56% 3,753,7500.56%
26นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,613,0350.54% 3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,613,0350.54% 3,613,0350.54%
27นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,497,0450.52% 3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,497,0450.52% 3,497,0450.52%
28CITIBANK EUROPE PLC,LUXEMBOURG-MM WARBURG NESTOR FERNOST FONDS0 (-0.57)4,200,0000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
29กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 (-0.52)3,832,3360.52% (-0.10)4,193,1800.62% (+0.62)0 0 0 (-0.54)3,633,1800.54%
30กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-1.53)10,255,8701.53% (+1.53)0 (-0.78)5,801,0570.78% (-1.44)14,955,1702.22% (+0.27)13,105,5701.95%
31กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.57)3,843,9000.57% (+0.57)0 0 0 0
32นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล0 0 (-0.57)3,800,0000.57% (+0.06)3,800,0000.51% 3,800,0000.51% (-0.13)4,300,0000.64% (+0.01)4,250,0000.63%
33กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.54)3,637,5000.54% (+0.54)0 (-0.51)3,765,9500.51% (+0.51)0 0
34กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.50)3,379,8600.50% (+0.50)0 (-0.50)3,717,8460.50% (-0.04)3,659,8600.54% (+0.04)3,379,8600.50%
35นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 0 0 (-0.51)3,793,7000.51% 3,793,7000.51% (+0.51)0 0
36NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 0 0 (-1.28)9,479,3161.28% (+1.28)0 0
37กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 0 (-2.31)15,525,4502.31% 15,525,4502.31%
38กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-2.04)13,738,0102.04% (+1.03)6,767,6101.01%
39กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล0 0 0 0 0 (-1.11)7,456,0201.11% (+0.25)5,769,8200.86%
40นาย ชาย มโนภาส0 0 0 0 0 (-1.10)7,380,0001.10% (+0.51)4,000,0000.59%
41กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-1.03)6,956,9001.03% (-0.90)13,000,0001.93%
42นาย คำพูน คุณานุกร0 0 0 0 0 (-0.93)6,240,3410.93% (+0.02)6,150,3410.91%
43กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.61)4,070,6000.61% (-0.13)4,994,6000.74%
44กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.59)3,981,2000.59% (+0.02)3,828,6000.57%
45กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.58)3,911,7000.58% (-0.23)5,433,2000.81%
46น.ส. สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์0 0 0 0 0 (-0.54)3,619,5510.54% (+0.02)3,469,5510.52%
47กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.67)4,495,6000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง