คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SEAFCO

บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2919-3354-6, 0-2919-0090-7
โทรสาร 0-2919-0098, 0-2518-3088
เว๊บไซต์ http://seafco.co.th
ราคาหุ้น 3.48
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 739,740,104
No. ShareHolder (SEAFCO) วันที่ 17/03/22 วันที่ 17/03/21 วันที่ 26/11/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์57,107,9367.72% 57,107,9367.72% 57,107,9367.72% 57,107,9367.72% (+0.01)57,007,9367.71% (+0.02)56,857,9367.69% 56,857,9367.69% 56,857,9367.69% 51,689,0337.69% (+0.02)51,589,0337.67% 51,589,0337.67%
2นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ53,472,7247.23% (+0.01)53,427,0247.22% (-0.27)55,423,5247.49% (+0.02)55,259,2247.47% (+0.11)54,461,8247.36% (+0.02)54,302,3247.34% (+0.08)53,672,8247.26% (+0.10)52,996,0147.16% (+0.03)47,978,1957.13% (+0.04)47,697,1957.09% (-0.05)47,984,7957.14%
3นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 23,857,1633.23% 21,688,3303.23% 21,688,3303.23% 21,688,3303.23%
4นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 23,398,3713.16% 21,271,2473.16% 21,271,2473.16% 21,271,2473.16%
5นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 17,182,8962.32% 15,620,8152.32% 15,620,8152.32% 15,620,8152.32%
6บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,199,4152.19% (-0.06)16,649,4152.25% 16,649,4152.25% 16,649,4152.25% (-0.01)16,726,8152.26% (+0.05)16,326,8152.21% (-0.03)16,557,3152.24% (+0.06)16,136,0152.18% (+0.01)14,615,6502.17% (+0.37)12,107,6501.80% (+0.18)10,885,1501.62%
7น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์10,970,6771.48% 10,970,6771.48% (+0.27)8,970,6771.21% 8,970,6771.21% 8,970,6771.21% (+0.02)8,790,6771.19% (+0.13)7,860,6771.06% (+0.15)6,720,6770.91% (+0.01)6,018,7980.90% (+0.02)5,940,7980.88% 5,940,7980.88%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด10,122,1091.37% (-0.63)14,825,8802.00% (-0.03)15,050,7512.03% (-0.32)17,347,3292.35% (-0.19)18,789,2692.54% (+0.86)12,449,9081.68% (-0.34)14,975,9522.02% (-2.08)30,316,4394.10% (-1.18)35,502,3885.28% (-0.70)40,201,3635.98% (+4.63)9,090,9851.35%
9นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์8,575,3001.16% (-0.17)9,859,7001.33% (-0.10)10,560,0001.43% (-0.22)12,227,6001.65% (+0.12)11,320,0001.53% 11,302,7001.53% (-0.47)14,805,6002.00% (-0.25)16,640,7002.25% (-0.23)16,650,0002.48% (-0.02)16,792,3002.50% (-0.41)19,538,1002.91%
10นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์8,021,9151.08% (+1.08)0 (-1.02)7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 7,521,9151.02% 6,838,1051.02% 6,838,1051.02% (-0.03)7,088,1051.05%
11น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์0 (-1.06)7,875,5381.06% 7,875,5381.06% 7,845,5381.06% 7,845,5381.06% 7,845,5381.06% 7,845,5381.06% 7,845,5381.06% 7,141,3991.06% 7,101,3991.06% (-0.01)7,191,3991.07%
12นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม0 0 (-0.97)7,206,1000.97% 7,206,1000.97% 7,206,1000.97% 7,206,1000.97% 7,206,1000.97% (+0.06)6,706,1000.91% (+0.36)3,690,0000.55% (+0.55)0 0
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.96)7,066,6000.96% 7,066,6000.96% (-0.06)7,566,6001.02% 7,566,6001.02% (+1.02)0 0 0 0 0
14นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์0 0 (-0.88)6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 6,537,8110.88% 5,943,4650.88% 5,943,4650.88% 5,943,4650.88%
15บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.78)5,767,4000.78% (-0.01)5,817,4000.79% 5,817,4000.79% (-0.27)7,826,7001.06% (-0.16)9,021,0001.22% (+0.16)7,861,8001.06% (-0.39)9,747,0001.45% (+0.19)8,500,0001.26% 8,500,0001.26%
16นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์0 0 (-0.78)5,760,0000.78% (+0.03)5,580,0000.75% 5,580,0000.75% (+0.01)5,480,0000.74% 5,480,0000.74% 5,480,0000.74% (+0.03)4,800,0000.71% (+0.02)4,666,0000.69% 4,666,0000.69%
17กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.75)5,555,1060.75% (-0.01)5,610,9060.76% (-0.08)6,238,2060.84% (+0.20)4,726,1060.64% 4,726,1060.64% 4,726,1060.64% 4,296,4600.64% (-0.09)4,882,2600.73% (+0.17)3,765,9600.56%
18นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์0 0 (-0.75)5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,537,2590.75% 5,033,8720.75% 5,033,8720.75% 5,033,8720.75%
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.0 0 (-0.75)5,524,9000.75% 5,524,9000.75% (+0.75)0 0 0 0 0 0 0
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.69)5,128,6840.69% (-0.04)5,401,3840.73% 5,401,3840.73% 5,401,3840.73% 5,401,3840.73% (+0.02)5,273,0840.71% (+0.15)3,740,4400.56% (+0.56)0 0
21นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล0 0 (-0.56)4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 4,129,1250.56% 3,753,7500.56% 3,753,7500.56% 3,753,7500.56%
22นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์0 0 (-0.54)3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,974,3380.54% 3,613,0350.54% 3,613,0350.54% 3,613,0350.54%
23กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารแห่งทุน0 0 (-0.52)3,861,6000.52% (-0.03)4,070,5000.55% (-0.09)4,760,9000.64% 4,760,9000.64% (+0.07)4,225,2000.57% (+0.57)0 0 0 0
24นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์0 0 (-0.52)3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,846,7490.52% 3,497,0450.52% 3,497,0450.52% 3,497,0450.52%
25CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-M.M. WARBURG CO LUXEMBOURG SA0 0 (-0.51)3,800,0000.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0 0 0
26กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/300 0 0 (-0.54)4,020,5590.54% (-0.19)5,418,5590.73% (+0.05)5,006,2590.68% (+0.18)3,711,5590.50% (-0.24)5,470,0590.74% (+0.04)4,698,6900.70% (-0.19)5,993,5900.89% 5,993,5900.89%
27นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์0 0 0 0 (-0.70)5,190,0000.70% 5,190,0000.70% (+0.06)4,750,0000.64% (+0.02)4,600,0000.62% (-0.07)4,630,0000.69% (+0.07)4,150,0000.62% (-0.07)4,613,0000.69%
28UOB LONG TERM EQUITY FUND0 0 0 0 (-0.62)4,559,1530.62% 4,559,1530.62% (-0.07)5,075,4530.69% (+0.06)4,676,5530.63% (+0.63)0 (-0.98)6,591,9300.98% (-0.16)7,633,2301.14%
29กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.59)4,398,3310.59% (+0.01)4,275,5310.58% (+0.06)3,846,4310.52% (-0.34)6,346,9310.86% 5,787,2100.86% (-0.23)7,311,4101.09% 7,311,4101.09%
30CITIBANK EUROPE PLC,LUXEMBOURG-MM WARBURG NESTOR FERNOST FONDS0 0 0 0 0 (-0.57)4,200,0000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
31กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 0 0 0 0 (-0.52)3,832,3360.52% (+0.52)0 0 (-0.62)4,193,1800.62% (+0.08)3,633,1800.54% (+0.54)0
32นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล0 0 0 0 0 0 (-0.51)3,800,0000.51% 3,800,0000.51% (-0.06)3,800,0000.57% (-0.06)4,250,0000.63% (-0.01)4,300,0000.64%
33นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 0 (-0.51)3,793,7000.51% 3,793,7000.51% (+0.51)0 0 0
34NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 0 0 0 0 0 (-1.28)9,479,3161.28% (+1.28)0 0 0
35กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 0 0 0 (-0.78)5,801,0570.78% (-0.75)10,255,8701.53% (-0.42)13,105,5701.95% (-0.27)14,955,1702.22%
36กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)3,765,9500.51% (-0.03)3,637,5000.54% (+0.54)0 0
37กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)3,717,8460.50% 3,379,8600.50% 3,379,8600.50% (-0.04)3,659,8600.54%
38กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)3,843,9000.57% (+0.57)0 0
39กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.31)15,525,4502.31% 15,525,4502.31%
40กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.93)13,000,0001.93% (+0.90)6,956,9001.03%
41กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.01)6,767,6101.01% (-1.03)13,738,0102.04%
42นาย คำพูน คุณานุกร0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.91)6,150,3410.91% (-0.02)6,240,3410.93%
43กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.86)5,769,8200.86% (-0.25)7,456,0201.11%
44กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)5,433,2000.81% (+0.23)3,911,7000.58%
45กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.74)4,994,6000.74% (+0.13)4,070,6000.61%
46กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)4,495,6000.67% (+0.67)0
47นาย ชาย มโนภาส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.59)4,000,0000.59% (-0.51)7,380,0001.10%
48กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)3,828,6000.57% (-0.02)3,981,2000.59%
49น.ส. สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)3,469,5510.52% (-0.02)3,619,5510.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า