คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกษสุดา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET637,955,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเวศวุฒิ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET512,808,408
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพิไล ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET253,952,832
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พันทิพา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET232,716,456
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจรเดช ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET172,631,844
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาภาพรรณ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET84,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมอาภา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET67,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรกรณ์ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET42,000,000