คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกษสุดา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET394,924,920
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเวศวุฒิ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET317,452,824
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพิไล ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET157,208,896
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พันทิพา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET144,062,568
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจรเดช ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET106,867,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาภาพรรณ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET52,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมอาภา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET41,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรกรณ์ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET26,000,000