คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัสPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai1,220,128,000
2นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัสQTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)mai10,335,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลลภา ไตรโสรัสPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai1,184,019,200