คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/08/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET69,459,169
2นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาPREB -บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)SET61,265,032
3นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET54,663,640
4นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET45,722,116
5นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาJSP -บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai37,380,222
6นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET27,214,363
7นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET5,544,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนาDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET17,608,896