คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET93,204,114
2นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาPREB -บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)SET93,090,272
3นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาSENA -บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET58,088,595
4นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET54,663,640
5นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาJSP -บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai40,169,250
6นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET32,083,912
7นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET27,480,000
8นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET14,458,400
9นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET11,552,570
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนาDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET15,523,632
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนาSSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET2,594,240