คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET296,972,760
2น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET14,580,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET512,274,580
2นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET58,308,181
3นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET1,901,663
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET252,586,570
2นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET11,287,710
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET252,440,570