คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET321,381,480
2น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET18,306,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET554,379,340
2นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET74,967,661
3นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET2,649,508
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET273,347,110
2นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET15,726,697
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลSSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET273,189,110