คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มุข โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,471,392,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แฉล้ม โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET471,120,000
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET89,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET225,765,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET89,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัชนี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET195,046,540