คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มุข โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,414,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แฉล้ม โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET453,000,000
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET86,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET217,082,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET187,544,750
2กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET86,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET187,544,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัชนี โรจตระการSPG -บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET187,544,750