คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET153,596,000
2นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET60,000,000
3นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai49,650,000
4นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET28,229,280
5นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET20,694,290
6นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET18,034,515
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET53,600,000
2น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai23,325,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติ โกวิทจินดาชัยJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET36,085,820
2นาย สันติ โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET15,028,100
3นาย สันติ โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai14,319,750
4นาย สันติ โกวิทจินดาชัยNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET12,572,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET423,969,834
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET75,592,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,701,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,169,101
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,169,101
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,157,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET12,697,500