คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET140,524,000
2นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET62,800,000
3นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai58,918,000
4นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET36,207,120
5นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai29,427,820
6นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET20,671,140
7นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET20,385,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET52,800,000
2น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai27,679,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติ โกวิทจินดาชัยJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET33,014,686
2นาย สันติ โกวิทจินดาชัยCHOW -บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)mai16,992,770
3นาย สันติ โกวิทจินดาชัยNWR -บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)SET16,125,880
4นาย สันติ โกวิทจินดาชัยSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET14,803,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET443,755,093
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET79,120,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET15,387,570
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,830,325
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,830,325
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET14,817,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัยPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET13,290,050