คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุลPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET1,338,699,673
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บดินทร์ แสงอารยะกุลPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET306,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุลPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET255,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนนต์ แสงอารยะกุลPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET70,038,881