คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงไชย แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET350,478,749
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET52,928,565
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เจนจิรา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET48,811,899
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชนะ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET48,811,386
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET48,395,259
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET36,213,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิราภรณ์ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET16,715,469