คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงไชย แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET407,867,083
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET61,595,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เจนจิรา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET56,804,490
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชนะ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET56,803,893
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET56,319,629
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET42,142,728
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิราภรณ์ แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET19,452,505