คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. โศภิน แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai65,921,031
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai64,350,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai39,856,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นริศ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai35,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai34,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai34,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai34,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai25,571,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai18,169,074
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เบญจพล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai15,542,010
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai9,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai9,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวิมล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai8,910,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธินันท์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai8,910,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นันทิยา แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai8,910,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกกมล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai8,910,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรัทภพ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai8,193,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นาวิน แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai6,187,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)