คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. โศภิน แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai53,831,393
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai50,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai31,357,326
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นริศ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai28,105,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai26,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai26,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai26,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai19,889,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดุษฎี แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai14,131,502
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เบญจพล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai12,088,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai7,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัจฉรา แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai7,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวิมล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai6,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธินันท์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai6,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นันทิยา แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai6,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกกมล แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai6,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพภรัณย์ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai4,099,865
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรัทภพ แพทยานันท์CMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai4,067,525
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)