คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET97,336,860
2นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET44,887,310
3นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET29,152,992
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET61,376,462
2นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET52,668,275
3นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET23,868,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET58,780,392
2นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET55,692,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET192,496,949
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET105,860,768
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET68,068,442
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET49,132,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET26,254,800