คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET102,623,703
2นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET36,559,800
3นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET17,998,804
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET64,445,285
2นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET32,516,935
3นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET19,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET61,719,412
2นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET45,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET157,033,246
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET86,221,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET55,440,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET40,748,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET21,384,000