คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพรรณ แซ่อึ้งBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai4,657,924
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย แซ่อึ้งSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET11,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้งWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET324,326,934