คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพรรณ แซ่อึ้งBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai5,364,069
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ แซ่อึ้งGSC -บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai1,047,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย แซ่อึ้งSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET16,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้งWHA -บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET452,650,191