คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนวย เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET133,056,514
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET100,826,556
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET94,812,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET92,081,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET92,081,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET21,436,000