คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนวย เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET195,381,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET148,814,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET146,224,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET146,224,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET134,950,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตรEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET33,670,000