คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET136,285,524
2นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจUV -บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)SET119,967,600
3นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET69,462,120
4นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET27,800,000
5นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET12,764,664
6นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)mai10,410,120
7นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,247,903
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิจปภาณ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET25,140,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET17,639,128
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET16,215,000
2นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET8,938,956
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)