คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET97,622,964
2นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจUV -บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)SET64,006,800
3นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET51,792,000
4นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET23,400,000
5นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET11,281,900
6นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET7,035,336
7นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET1,812,825
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิจปภาณ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET18,180,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET12,635,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET11,615,000
2นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET7,900,592
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)