คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/09/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET123,203,390
2น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูลML -บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET17,539,723
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET85,714,779
2น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูลML -บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET40,147,411
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET61,609,759
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET30,778,741
2นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูลML -บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET5,035,688
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET29,910,467
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET23,908,574