คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงแก้ว เอกะหิตานนท์LHPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์SET18,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET431,981,384
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุบล เอกะหิตานนท์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET138,297,524