คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงแก้ว เอกะหิตานนท์LHPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์SET17,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET315,156,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุบล เอกะหิตานนท์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET100,896,307