คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET628,293,710
2นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai144,040,800
3นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET92,180,000
4นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET40,402,790
5นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai30,263,100
6นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai19,900,000
7นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET18,509,840
8นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,483,000
9นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCOMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai7,760,000
10นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai1,895,421
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai98,000,000
2น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai82,715,234
3น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET57,240,000
4น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET27,690,000
5น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai10,080,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET255,542,210
2น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai69,407,659
3น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai67,718,700
4น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET61,086,528
5น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai28,620,000
6น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai10,080,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราณี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai63,000,000
2นาง วราณี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai46,900,000