คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET590,313,158
2นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาTPIPP -บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET344,767,500
3นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาBCH -บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)SET219,218,680
4นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai101,698,626
5นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET54,195,770
6นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai34,586,400
7นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET30,320,940
8นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai8,178,360
9นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai3,591,338
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET235,979,170
2น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai163,442,685
3น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET86,443,200
4น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai59,778,851
5น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai24,100,000
6น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai12,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai123,900,000
2น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET81,000,000
3น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai71,240,288
4น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET34,515,000
5น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai12,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราณี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai59,295,000
2นาง วราณี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET45,453,960
3นาง วราณี เสรีวิวัฒนาMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET22,385,000
4นาง วราณี เสรีวิวัฒนาKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,646,500