คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สินธุ เวศย์วรุตม์AUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai25,769,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์CHO -บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)mai14,482,586
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์CHO -บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)mai6,695,095
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์MTC -บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET1,870,645,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์UAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai10,881,075