คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 19/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET185,944,285
2นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์URBNPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานาSET10,687,160
3นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์QHOP -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET6,368,700
4นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET4,998,000
5นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์SSTPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทยSET4,795,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET813,581,833
2นาง ปัทมา เล้าวงษ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET6,009,500
3นาง ปัทมา เล้าวงษ์QHOP -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET5,226,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จีระภา เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET45,621,925