คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET219,041,235
2นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์AIMCG -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรทSET11,305,720
3นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET8,714,550
4นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์URBNPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานาSET7,505,760
5นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์QHOP -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET5,029,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET902,813,389
2นาง ปัทมา เล้าวงษ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET6,883,350
3นาง ปัทมา เล้าวงษ์QHOP -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET4,127,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จีระภา เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET50,660,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิรธรรม เล้าวงษ์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET24,682,000