คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET8,869,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงมณี เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,095,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,040,805,226
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,031,876,061
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,026,667,514
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET962,591,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET748,601,892