คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET14,580,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงมณี เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,248,978,586
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,248,656,746
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,242,353,966
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,164,816,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET905,871,197