คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET97,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET70,525,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET67,275,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET52,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET50,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET45,500,598
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เดชา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET18,148,585
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรัลยา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET15,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET11,349,000