คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET1,989,561,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษีA -บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET818,592,795
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)