คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET63,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET63,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET61,595,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คณิน เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET61,595,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET45,269,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET45,243,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET45,243,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET38,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET38,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET38,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยูร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET34,766,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET25,876,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET22,193,250