คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET59,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET59,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นลิน เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET57,230,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คณิน เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET57,230,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุกัญญา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET42,061,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิธร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET42,037,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมาลี เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET42,037,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET35,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วนาลี เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET35,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET35,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยูร เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET32,302,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET24,042,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย เลขะพจน์พานิชPAP -บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET20,620,500