คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET173,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET134,106,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET124,000,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET124,000,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET124,000,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET124,000,012