คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET41,750,485
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุลJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET273,192,583
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัช เพชรโลหะกุลJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET170,654,564