คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET275,069,087
2นาย สมพงษ์ เผอิญโชคAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET72,735,794
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET530,796,585
2นาง ปราณี เผอิญโชคM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET24,980,335
3นาง ปราณี เผอิญโชคLUXF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่SET17,700,000
4นาง ปราณี เผอิญโชคM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET10,400,000
5นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET9,720,000
6นาง ปราณี เผอิญโชคMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET8,481,920
7นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET7,039,728
8นาง ปราณี เผอิญโชคTNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้SET6,120,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แก้วใจ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET434,281,641
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET426,654,755
2นาย วุฒิชัย เผอิญโชคWHABT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์SET19,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET93,653,347
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศ์วริศ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET84,015,448
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรวุฒิ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET62,764,000