คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET227,772,140
2นาย สมพงษ์ เผอิญโชคAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET39,739,755
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET439,528,394
2นาง ปราณี เผอิญโชคM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET21,370,460
3นาง ปราณี เผอิญโชคM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET8,120,000
4นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET7,720,000
5นาง ปราณี เผอิญโชคMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET7,421,680
6นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET6,110,875
7นาง ปราณี เผอิญโชคTNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้SET4,303,756
8นาง ปราณี เผอิญโชคPDJ -บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)SET2,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แก้วใจ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET359,608,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET353,293,304
2นาย วุฒิชัย เผอิญโชคWHABT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์SET17,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET79,311,248
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศ์วริศ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET69,569,353
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรวุฒิ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET51,972,000