คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์INET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET10,670,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สาริณีย์ เนื่องจำนงค์SUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET13,640,928
2น.ส. สาริณีย์ เนื่องจำนงค์KDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET8,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET68,209,920
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โยธิน เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET65,131,794
2นาย โยธิน เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai18,685,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai36,358,990
2นาย นิติ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,673,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai230,140,620
2นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,351,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กิรณา เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET14,984,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET12,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET11,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai81,051,490