คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์AH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET26,730,020
2นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์INET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET14,132,686
3นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์BSBM -บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)SET7,312,350
4นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,398,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET71,510,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โยธิน เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET67,503,332
2นาย โยธิน เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai17,337,180
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai35,279,020
2นาย นิติ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET16,432,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กิรณา เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,709,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai220,952,760
2นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,314,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET13,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET11,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สาริณีย์ เนื่องจำนงค์SUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET15,628,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์TPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai60,172,000