คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิน เธียรวรBEM -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET2,203,200,000
2นาย มิน เธียรวรBTS -บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET1,593,300,000
3นาย มิน เธียรวรRATCH -บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,506,750,000
4นาย มิน เธียรวรOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,275,000,000
5นาย มิน เธียรวรEGCO -บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET1,136,000,000
6นาย มิน เธียรวรTTW -บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)SET1,007,400,000
7นาย มิน เธียรวรEASTW -บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET382,800,000
8นาย มิน เธียรวรCKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET292,500,000
9นาย มิน เธียรวรTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET160,265,000
10นาย มิน เธียรวรTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET32,336,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริญญา เธียรวรCPALL -บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)SET7,650,000,000
2นาย ปริญญา เธียรวรCPF -บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)SET1,390,500,000
3นาย ปริญญา เธียรวรMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET998,800,000
4นาย ปริญญา เธียรวรMAKRO -บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)SET882,375,000
5นาย ปริญญา เธียรวรTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET537,500,000
6นาย ปริญญา เธียรวรQH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET264,000,000
7นาย ปริญญา เธียรวรDRT -บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)SET67,313,500
8นาย ปริญญา เธียรวรBGC -บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)SET65,500,000