คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/08/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,340,000
2นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพรATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai2,727,791
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET182,898,000
2นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSAMTEL -บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)SET32,945,000
3นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET30,758,733
4นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,703,900
5นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET4,640,664
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นันทินี เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,802,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรีพร เทพผดุงพรKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai2,635,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพรSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET28,890,500