คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,340,000
2นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพรATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai3,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรKCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET194,585,600
2นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET147,790,610
3นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSAMTEL -บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)SET42,636,300
4นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET30,758,733
5นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรSRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,687,300
6นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET5,166,030
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นันทินี เทพผดุงพรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,802,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรีพร เทพผดุงพรKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai2,652,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพรSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET41,393,270