คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ญาภา เทพกาญจนาKKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET1,109,393,550
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เทพกาญจนาKKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET989,572,287