คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ญาภา เทพกาญจนาKKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET1,203,993,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เทพกาญจนาKKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET1,073,954,420