คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET4,857,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET81,542,198
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์RS -บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)SET79,262,040