คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุลTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET908,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุลTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET874,597,310
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุลTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET832,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุลTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET276,011,914
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร เจียมวิจิตรกุลTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET184,000,000