คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET148,668,672
2นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์UNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET63,008,200
3นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET54,227,200
4นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์MC -บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET39,611,250
5นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์TNR -บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET27,600,000
6นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์PPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET3,866,408
7นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์MPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วสันต์ เจริญนวรัตน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET146,320,000