คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET274,786,368
2นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขCNS -บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)SET49,600,000
3นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai21,852,600
4นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET13,682,002
5นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขEE -บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET11,002,530
6นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai7,820,566
7นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai7,604,260
8นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai4,184,786
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET106,880,496
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET95,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET95,200,000