คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 11/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET214,648,875
2นาย ชนะ อัษฎาธรKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET32,984,286
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทิน อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET39,884,691
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET243,992,300
2นาย สุรินทร์ อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET36,149,421
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชนิดา อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET28,316,211
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทินกร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET55,220,013
2นาย ทินกร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,091,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนากร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET55,146,250
2นาย ธนากร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,091,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทิฐิกร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET55,409,688
2นาย ทิฐิกร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,091,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET81,546,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อุทัย อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET66,435,425
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัฒน์ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET54,795,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ผกาฟ้า อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET50,418,425