คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/07/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET185,621,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทิน อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET36,949,454
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET210,996,900
2นาย สุรินทร์ อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET33,489,074
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชนิดา อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET26,232,334
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทินกร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET47,752,538
2นาย ทินกร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET13,980,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนากร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET47,688,750
2นาย ธนากร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET13,980,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทิฐิกร อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET47,916,563
2นาย ทิฐิกร อัษฎาธรFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET13,980,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET70,518,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อุทัย อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET57,451,275
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัฒน์ อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET47,385,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ผกาฟ้า อัษฎาธรSHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET43,600,275