คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET272,078,165
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET147,937,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET50,333,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET50,333,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET50,333,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET39,435,670
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มีนา อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET6,642,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)