คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 19/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET345,074,746
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET187,057,416
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET50,015,971
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET49,984,771
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET49,984,771
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรวลัญช์ อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET49,984,771
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET41,561,395
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มีนา อัครพงศ์พิศักดิ์LHK -บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)SET8,424,000