คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์SPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai751,573,000