คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดรงค์ หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai59,382,400
2นาย ดรงค์ หุตะจูฑะT -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,620,395
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai778,716,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai18,295,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชามญชุ์ หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai13,214,740