คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดรงค์ หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai54,950,400
2นาย ดรงค์ หุตะจูฑะT -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,580,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai803,999,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะTITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai18,889,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)