คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วราชัย ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET114,415,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET100,526,406
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET58,548,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รีวา ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET36,115,752
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โอมา ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET29,274,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชัชรีพรรณ ส่งวัฒนาFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET7,102,362
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรีชา ส่งวัฒนาGIFT -บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)SET6,959,120