คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai9,248,000
2น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์TMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai6,724,583
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai214,140,000
2นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai7,389,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอก สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai180,331,422
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai25,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai20,743,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai19,350,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai19,350,000