คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์TMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai5,574,326
2น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,412,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai197,717,856
2นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์UBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai6,251,284
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอก สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai170,027,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai23,859,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai19,542,737
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai17,895,304
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai17,866,071