คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai354,974,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai354,431,290
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai353,959,290
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai55,551,568
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราภรณ์ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai12,468,116