คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai174,599,198
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai164,424,048
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai152,581,198
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai25,657,292
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราภรณ์ สุขสวัสดิ์ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai6,085,579