คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET261,925,825
2นาย อนุชา สิหนาทกถากุลFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET25,903,246
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรี สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET176,396,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai105,110,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai726,975,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai101,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติ สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai50,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai33,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai33,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai33,750,000