คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุชา สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET181,532,750
2นาย อนุชา สิหนาทกถากุลFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET20,044,179
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรี สิหนาทกถากุลAMATA -บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET122,255,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุลPROUD -บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)mai95,131,894
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai743,130,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai103,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติ สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai51,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุลTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai34,500,000